Dr. Öğr. Üyesi Şahin Yuvka

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Üyesi/ Bölüm Başkan Yardımcısı