Dr. Öğr. Üyesi Samed Kurban

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi

Görevi : Öğretim Üyesi