Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu

Eğitim Fakültesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Görevi : Öğretim Üyesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı