Dr. Öğr. Üyesi Recep Uğur Acar

Rektörlük / Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Görevi : BAP Koordinatör Yardımcısı