Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Üyesi