Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi