Teknisyen Yaşar Akçakaya

Rektörlük / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi : Taşınır Kayıt Yetkilisi