Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Soykan

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Görevi : Öğretim Üyesi