Dr. Öğr. Üyesi İçlem Er

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslarası Ticaret ve Finans

Görevi : Bölüm Başkan Yardımcısı

Arkadaş Listem