Dr. Öğr. Üyesi Seyhat Bayrak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri

Görevi : Öğretim Üyesi

Arkadaş Listem