Prof. Dr. Ahmet Ağca

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Görevi : Öğretim üyesi