Öğr. Gör. Ahmet Uslu

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu / Harita ve Kadastro

Görevi : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı