Öğr. Gör. Dr. Ahmet Uslu

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu / Harita ve Kadastro

Görevi : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı