Dr. Öğr. Üyesi Betül Altınok

Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği

Görevi : Doktor Öğretim Üyesi