Prof. Dr. Cengiz Karagüzel

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Üyesi