Prof. Dr. Çetin Özdilek

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Görevi : DEKAN