Arş. Gör. ECE Kepenek

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman