Arş. Gör. Emeti Çalışkan

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/ İslam Hukuku Anabilim Dalı