Öğr. Gör. Emre Gedik

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu / Harita ve Kadastro

Görevi : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı