Prof. Dr. Halis Aydemir

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi