4/C Hilal Zorba Bayraktar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Görevi : Dr. Öğr. Üyesi