Prof. Dr. Hilmi Yurdakul

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

Görevi : Üniversite Kalite Koordinatörü/TÜBİTAK-ARDEB-MAG Danışma Kurulu Üyesi