Arş. Gör. Dr. Işık Altunal

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Görevi : Öğretim Elemanı