Öğr. Gör. İsmail Özdemir

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı/Arap Dili ve Belagatı