Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özdemir

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Üyesi