Prof. Dr. Mehmet Serkan Akkiraz

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği

Görevi : Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı