Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Güleşen

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

Görevi : Bölüm Başkan Yardımcısı, Makina Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı Başkanı