Programcı Nevzat Barut

Rektörlük / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi : Programcı