Dr. Öğr. Üyesi Ömer Canıeren

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Üyesi