Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye

Görevi : Öğretim Üyesi