Dr. Öğr. Üyesi Özer Ören

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği

Görevi : Öğretim Elemanı