Öğr. Gör. Sema Çetinkaya

Fen Edebiyat Fakültesi / Biyokimya

Görevi : Öğretim Elemanı