Dr. Öğr. Üyesi Suat Söylemez

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler

Görevi : öğretim üyesi