Öğr. Gör. Tasnim Shaikh

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi