Arş. Gör. Yusuf Sansarkan

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Elemanı / İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı