Dr. Öğr. Üyesi Ahsen Öztürk

Mimarlık Fakültesi / Diğer

Görevi : Endüstriyel Tasarım Bölümü