Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Akademik Kitap Yazmak: Bir Kitap Yazıp Yazmayacağınıza Nasıl Karar Verirsiniz?

Kitap yayıncılığı söz konusu olduğunda, düşünmeniz gereken en önemli konu, ilk etapta kitap yazmak isteyip istemediğinizdir. Önemli potansiyel faydaları vardır, ancak aynı zamanda bazı büyük maliyetleri de vardır. Başlıca olası faydalar, profesyonel ilerleme, fikirlerinizi diğer formatlarda mümkün olmayan bir şekilde iletmek, daha büyük bir kitleye ulaşmak ve (muhtemelen) gelirinizi artırmaktır. En büyük maliyet, harcadığınız zaman ve emektir. Sırasıyla bunların her birine bakalım. I. Mesleki Gelişim Bir kitap yayınlamanın kariyerinize ne kadar yardımcı olacağı, bulunduğunuz alana göre büyük ölçüde değişir. Kariyerinizin mümkün olduğunca erken bir döneminde bir kitap yayınlamayı düşünmeye başlamalısınız. Diğer yandan ise kitap yayıncılığının nadir olduğu, hatta neredeyse hiç olmadığı alanlar var ve akademisyenler neredeyse yalnızca makalelere göre değerlendiriliyor. Mesela bazı ünlü hukuk profesörleri öncelikle ve hatta neredeyse sadece yayınladıkları makalelerle tanınırlar. Ayrıca  bir kitabın kariyerinize ne kadar yardımcı olacağı büyük ölçüde ne kadar başarılı olduğuna bağlıdır. II. Fikirlerinizi Daha İyi Anlatmak Bir kitap yazmanın belki de en büyük potansiyel avantajı, fikirlerinizi başka bir formatta mümkün olandan daha iyi iletebilmenizi sağlamasıdır. En belirgin örnek, akademik bir makalede mümkün olandan daha fazla alan gerektiren büyük bir konuyu araştırmak istemenizdir. Bir kitap yazmak aynı zamanda disiplin sınırlarını aşmayı da kolaylaştırır ve kitap yayıncıları disiplinler arası çalışmaya daha açık olma eğilimindedir. III. Daha Geniş Bir Kitleye Ulaşmak Bazı durumlarda, bir kitap yazmak, akademik bir makaleyle mümkün olandan çok daha geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar. Akademisyenlerin, özellikle büyük bir akademik yayıncı tarafından kitap olarak yayınlanmışsa, başka bir alandaki bir bilim adamı tarafından yapılan araştırmaları okuma olasılığı daha yüksektir. Bu avantajların ne kadar önemli olduğu büyük ölçüde hakkında yazdığınız konuya bağlıdır. Konunuz, alanınız dışındaki hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek dar bir konuysa, bu, onu bir kitap haline getirme durumunu zayıflatır. Öte yandan, konunuz ne kadar geniş olursa, onu bir kitaba dönüştürmek için o kadar iyi olur. IV. Para kazanmak Çoğu durumda, gelirinizi artırmak, akademik bir kitap yazmanın en zayıf nedenlerinden biridir. Eğer “ünlü” bir akademisyenseniz, telif ücretlerinden para kazanabilirsiniz. Ancak bu kategoride değilseniz, o zaman para, akademik bir kitap yazıp yazmama konusunda karar vermenizde muhtemelen sadece küçük bir faktör olmalıdır.  V. Maliyetler Akademik bir kitap yazmanın potansiyel faydaları, büyük olabilecek maliyetlere karşı tartılmalıdır. En büyüğü, harcanan muazzam zaman ve çabadır. Ayrıca bir kitap yazmanız için geçen süre, potansiyel olarak birden fazla makale yazmak için kullanılabilir. Kitap yazmaya (genellikle diğer mesleki yükümlülüklerin üzerine gelir) ayrılan zaman ve çaba, aile ilişkilerini de zorlayabilir. Bu ek bir maliyet.  Kitap yazmanın maliyetleri genellikle yüksektir, ancak faydaları da olabilir. Kitap yazmak, akademik veya kamu politikası kariyerinizde şimdiye kadar yaptığınız en ödüllendirici şey olabilir. Pek çok insan kitap yazmayı çocuk yetiştirmeye benzetiyor. Bir kitap yazmanın maliyetinin faydalarından fazla olup olmadığı, araştırmanızın doğasına ve kişisel durumunuza bağlı olarak çok fazla değişiklik gösterecektir. Hayatınızda ve kariyerinizde hangi aşamada olduğunuza göre de değişebilir. Sonuç olarak; bir kitap yazmanın sizin için zahmete değer olup olmadığını yalnızca siz bilebilirsiniz. Ancak bu gönderi, tartmanız gereken bazı hususları özetlemektedir. Kaynak: Institute for Humane Studies at George Mason University/ Writing an Academic Book, Part I: How to Decide Whether You Should Write a Book in the First Place  

Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası

Akademik alanda herhangi bir çalışma yapmak için temel kriterlerden birisi çalışmanın özgün olmasını ve bilginin güvenilirliğini garanti etmektir. İster bir araştırma yapıyor ister bir makale yazıyor olun bilgilerin özgün  olması prestijli bir hakemli dergiden kabul almanıza önemli katkı sağlar. Makalenizin orijinalliğini ve özgünlüğünü garanti etmenin en kestirme yollarından birisi usulüne uygun alıntı yapılmasıdır. Atıf, herhangi bir akademik yazım sürecinin belkemiğini oluşturan ve bilimsel bir makalede kullanılan argümanların ve bilgilerin güvenilirliğini güçlendiren temel bir faktördür. Çoğu zaman öğrenci ve araştırmacıların çok temel atıf hataları yaptığı gözlemlenmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatasına yer vermeye çalışacağız. 1. Alıntı ve referans listesi arasında bağlantı eksikliği Alıntı ve referans arasındaki kontrastı anlamak önemlidir. Atıf, makalenin ana metninde yer alırken referans listesi genellikle metnin sonuna eklenmektedir. Metin içi kaynaklarla referans listesi arasındaki bu ilişkinin farkında olmayan kimi öğrenci ya da araştırmacılar zaman zaman referansların bazı bölümlerini metin sonunda kaldırmakta ya da kimi durumlarda metin içinde yer vermedikleri kaynakları salt referans listesini uzun hale getirmek için kaynakça listesine ekleyebilmektedirler. Metinde kullandığınız herhangi bir referans veya alıntının mutlaka metin sonunda yer alan kaynakça listesinde de yer alması gerektiğini unutmayın. Ya da metinde yer vermediğiniz bir kaynağa referans listesinde asla yer vermeyin. Metin içi kaynaklarla referans listesinin mutlaka senkronize olması gerektiğini unutmayın. 2. Doğrudan alıntılarda sayfa numaralarına yer vermeme Başka bir kaynaktan herhangi bir bilgiyi değiştirmeden doğrudan alıntılama yapmak suretiyle kullanırken, sayfa numaralarının parantez içinde belirtilmesi gerektiğini unutmayın. Ancak doğrudan alıntılama kuralının yayın veya atıf stiline göre değişeceğini unutmayın. Dolayısıyla önce benimsediğiniz yayın ya da atıf formatını belirledikten sonra ona uygun hareket etmenizde fayda var. Örneği APA stili atıfta, alıntının doğrudan başka bir kaynaktan yapılması durumunda, ilgili ifadenin tırnak işaretleri arasına alınarak gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca alıntılarda sayfa numaralarının başına da "p." eklemeniz gerekmektedir. 3. Güncel olmayan ya da yanlış bilgilerin kullanılması Bundan 20 ya da 30 yıl önce doğru kabul edilen herhangi bir bilgi, günümüz toplumu için geçerliliğini kaybetmiş olabilir. Bilgilerin düzenli olarak güncellendiğini unutmayın. Bu nedenle, bir araştırmacı doğru bilgiye atıfta bulunduğunu, bilgilerin yeni, özgün ve araştırma konusuyla ilişkili olduğundan emin olmalıdır. İnsanların Wikipedia gibi güvenilirliği yüzde yüz doğrulanmamış kaynaklardan alıntı yaptığını sık sık fark ediyoruz. Bunun yerine, Google Akademik ve  ScienceOpen gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ancak, bu kaynakları bile kullanıyor olsanız bilgilerin güncel olduğunu kontrol ettiğinizden mutlaka emin olun. 4. Alıntıların alfabetik sıraya göre yapılmaması Akademik bir makalede kullanılan atıfların yayın kılavuzunda aksi belirtilmedikçe mutlaka alfabetik sıraya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Makalenizin sonunda kullanılan referans listesi de tıpkı ana metinde yer verdiğiniz metin içi atıflarda olduğu gibi alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ancak, farklı başvuru stillerine göre farklı kuralların söz konusu olabileceğini unutmayın ve mutlaka atıf ve yayın rehberinizi inceleyip ona göre hareket edin. 5. Aynı metinde farklı alıntı stillerinin kullanılmaması Akademik çalışmalarda Harvard,MLA,Chicago ve APA gibi çeşitli referans stilleri bulunmaktadır ve her referans stilinin kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Üniversitenizin sizi özellikle MLA referans stilini kullanmaya yönlendirdiğini varsayalım. Alıntılar ve referanslar da dahil olmak üzere makalenizin tamamı MLA biçimini takip etmeli ve onunla tutarlılık göstermelidir. Bununla birlikte, araştırmacıların yaygın yaptığı hatalarda birisi aynı metinde birden fazla referans stilini kullanmalarıdır. Bu tip tutarsızlıkları tespit etmek ve gidermek için profesyonel editing ve proofreading hizmeti almayı bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. 6. Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı Bir önceki paragrafta, neden doğru alıntı stillerini kullanmanın gerekli olduğundan bahsetmiştik. Ancak, aynı durum atıf yaparken noktalama işaretleri için de geçerlidir. Örneğin kaynak içi atıf gösterirken yazar adından sonra virgül kullanılıp kullanılmaması ya da birden fazla esere yer verilmesi durumlarında yazar adları arasında noktalama işareti kullanılıp kullanılmayacağı ya da hangi noktalama işaretinin kullanılması gerektiği gibi hususular önem taşımaktadır. Noktalama işaretlerinin yerleştirilmesindeki hatalar yayın yönergelerini ihlal edebilmektedir. Birçok hakem ya da dergi editörü, özellikle metin içi atıflarda noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda oldukça katı tutum sergileyebilmektedir. Bu durumda, profesyonel bir editör noktalama hatalarını düzeltmenize yardımcı olacaktır. İngilizceniz ne kadar iyi olursa olsun, iki nokta üst üste ve noktalı virgül kullanımı (colon, semicolon); tek tırnak çift tırnak işaretinin kullanımı, tire (hyphen) ya da uzun tire (en dash) veya virgül ve noktalı virgüllerin tam olarak nerde kullanılması gerektiği konusunda tereddütte kalabilirsiniz. 7. Et al. (vd.) kısaltmasının yanlış kullanımı Akademik yazımda, et al., birden fazla yazar atıflarında kullanılan Latince kökenli bir kısaltmadır. Başta APA stili olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğümüz ''et al.'' kısaltması Latince ''ve diğerleri'' anlamına gelen ‘‘et alia’’ teriminin kısaltılmış versiyonudur ve akademik çalışmalarda birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu kuralın kullanımı, yayın stiline göre değişeceği için mutlaka benimsediğiniz yayın rehberine bakarak hareket etmenizde fayda var. Aşağıda yer alan tabloda hem APA 6 hem de APA 7’ye göre verilmiş doğru ve yanlış kaynak gösterme formatlarını inceleyebilirsiniz: (Parker, Robin, & Williams, 2018) Yanlış (Parker et al., 2018) Doğru (Wan et al., 2020) Yanlış (Wan & Lawrence, 2020) Doğru 8. Yayın stillerindeki güncel değişikliklerin takip edilmemesi Yayın ve atıf stillerinde zaman zaman yeni ve radikal değişikliklere gidildiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla çalışmalarınızda doğru kuralları takip ettiğinizden emin olmak için mutlaka yayın yönergelerinizin güncel versiyonlarına başvurmalısınız. Örneğin APA, 2019 yılında APA 7. sürümü adıyla yeni bir versiyon yayınlamış ve pek çok önemli güncelleme yapmıştır. Örneğin ‘‘et al.’’ kısaltmasının kullanımıyla ilgili de önemli bir güncelleme yayınlanmış ve 2009'da yayınlanan 6. Sürümünde geçerli olan kuralı değiştirmiştir. APA 6. sürümünde yer alan ve oldukça karmaşık olan metin içi kaynak gösterme yöntemi, APA 7. sürümü ile birlikte oldukça basitleştirilmiş ve kullanımı son derece kolay hale getirilmiştir. Yeni sürüme göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılacaktır. APA 7’ye göre, yalnızca ilk yazarın adı ve devamına ‘‘ve diğerleri’’ anlamında ‘‘et al.’’ (vd.) eklenmelidir. Yayınlarda yerleşim yeri değişikliğine ilişkin getirilen güncelleme de bu konudaki kayda değer örneklerden birisi olarak gösterilebilir. Bilindiği gibi APA 6. sürümü, basılı bir kitaptan alıntı yapılması durumunda yayıncının bulunduğu şehir ya da eyalet bilgisi gibi yerleşim yeri bilgisinin de eklemesini zorunlu tutmaktaydı. ABD merkezli yayıncılar için şehir bilgisinin yanı sıra eyalet bilgisinin de eklenmesi gerekiyorken diğer yerlerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgileri de dahil edilmelidir. Ancak, APA’nın 7. sürümü bu konuda güncelleme yapmış ve APA 6. sürüm tarafından benimsenen yaklaşımı terk etmiştir. APA 7’de yalnızca yayıncının adının yazılması yeterli olup ayrıca şehir, eyalet ya da ülke gibi yerleşim yeri bilgisinin eklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aşağıda yer alan APA 6. ve APA 7. sürüm örneklerini inceleyebilirsiniz. APA 6. Sürüm Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Boston: Kluwer Academic Publishers.  APA 7. Sürüm Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Kluwer Academic Publishers.  APA 7. Sürüm The American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). 9. Argümanların uygun ve ilişkili referanslarla desteklenmemesi Akademik çalışmalarda yer alan argümanlar, mutlaka uygun ve ilişkili referanslarla desteklenmelidir. Ya da çalışmanızda şu tür ifadelere yer verdiğinizi varsayalım: ‘‘According to the study…” or “Research proves...” Bunun dışında hangi çalışmalar olduğuna net olarak atıf yapmadan sadece ‘‘Studies’’ veya ‘‘Research’’ gibi genel ifadelere yer vermeniz durumlarında atıf stiline uygun olarak ya parantez içinde ya da dipnot olarak mutlaka ilgili çalışmaya ya da kaynağa atıfta bulunmanız gerekmektedir. 10. Editing ve proofreading konusunda profesyonel destek almaktan kaçınma Birçok öğrenci ve araştırmacı editing ve proofreading hizmetlerinin önemini göz ardı edebilmektedir. Bu da ya sınavlarında daha düşük notlar almaları ya da makalelerinin yayın için reddedilmesi gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Öğrenci ve araştırmacıların noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, uygun referans ve alıntı stilleri ve gramer kuralları gibi hususlarda sıklıkla hataya düştükleri bilinen bir gerçektir. Bu tip durumları by-pass edebilmek için deneyimli ve profesyonel proofreader ve editörle çalışmanız ve editing ya da proofreading hizmeti almanızda yarar var. Kaynak: Best Edit& Proof/ https://besteditproof.com/  

Scopus Size Nasıl Yardımcı Olur?

Scopus sayesinde arastirmacilar, ogrenciler ve bilgi uzmanlari; § Ilgili bilimsel bilgi hakkinda arastirma yapabilirler, § Eger kutuphaneleri araciligiyla tam metinli kaynaklara erisimleri varsa Scopus icerisinden bulduklari kayitlarin tam metinlerine tek bir tikla baglanti kurabilirler, § Arastirmacilarin degerlendirilmesi ve bilimsel arastirmalarin sorgulari icin atıf analizi gerceklestirebilirler, § Arastirmacilarin kurumlarini ve bilimsel kayitlarini takip edebilirler, § Kurumlarin bilimsel ciktilarini ve bilimsel egilimlerini gozlemleyebilirler, § Dergi Analizi Araci sayesinde hangi bilimsel dergide yayin yapacaklarini SNIP ve SJR metriklerini kullanarak belirleyebilirler, § Kendi alanlarındaki en çok atıf alan makaleyi görüntüleyebilirler, § Hakemli dergilerde yayinlamis olduklari makalelerin performans analizlerini ve yazar analizlerini yapabilirler, § Kendi alanlarındaki bütün araştırmacıları görüntüleyebilir ve kimlerle ortak çalışmalar yapabilceklerini araştırabilirler. https://www.scopus.com/ ELSEVIER SCOPUS, SCIENCEDIRECT Ve MENDELEY  Akademik Veritabanları Eğitimi Yer: Dumlupınar Üniversitesi ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONU Tarih: 25 EKİM 2016 SALI SAAT: 15:00- 16.00

Web of Scıence Nedir?

Web of Science Nedir? Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir. YÖK akademik yükselme kriterlerinden biri olarak; WOS'daki SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerdeki makaleler, aldığı atıflar gibi kriterler değerlendirilmektedir. Index (indeks) nedir? Bilgi kaynaklarının içindeki bilgilere ulaşmak için kullanılan ayrıntılı listelerdir. WOS Core Collections 'daki indeksler; Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900-present Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-present Web of Science Core Collection: Chemical Indexes Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --1985-present  (Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840) Index Chemicus (IC) --1993-present Atıf (citation) nedir? Bir düşüncenin kaynağını açıklama atıf terimini ifade eder. Atıf yapmanın temel işlevi atıf yapan ile atıf yapılan belge arasında bağ kurmaktır (White, 1985; Smith, 1981; aktaran, Tonta, 2004). Atıf Kavramları cited references: makalenin kaynakçası times cited: makalenin aldığı atıflar self-citation:Kendine atıf without self-citation: özgün atıf sayısı Impact Factor (Etki Faktörü) nedir? Derginin, o dergide yayınlanan yazıların, o yazıları kaleme alan araştırmacıların, hatta araştırmacıların çalıştığı kurumların kalitesini gösteren bir değerdir. Hesaplaması; Derginin bir yılda, önceki 2 yıla ait makalelere ait aldığı atıfların, önceki iki yılda yayınlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. h-index nedir? Araştırmacıların bilimsel çıktılarını karakterize etmenin kullanışlı yolu olarak geliştirilen bir ölçüm methodudur. Tüm ölçümler gibi h-index de mükemmel olmamasına rağmen etki faktörü ve yayın sürecine ilişkin bir çok problemin analizini sağlar. Özellikle mikro düzeyde uygulanmak üzere tasarlanmış ve yayın aktivitesi ile atıf etkinliğinin her ikisini de ölçmektedir.   Detaylı bilgi için: https://prezi.com/jod27xbptjvy/web-of-science/