Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Ticaret Hukuku Örnek Sorular 1 | Öğr. Gör. Erkan Çakır Paylaşım

1.Aşağıdakilerden hangisi modern görüşe göre Ticaret hukukunun esası olarak kabul edilir? a. Ticarî işlem b. Tacir c. Ticarî işletme d. Ekonomik iş e. Ticarethane 2. Aşağıdakilerden hangisi ticarî işletme kavramının unsurlarındandır? a. Borsaya üye olmak b. Vergi yükümlüsü olmak c. Ticarî işletme defteri tutmak d. Esnaf faaliyetleri sınırını aşmak e. Ticaret siciline kayıt olmak 3. Taraflardan…
erkancakir.net
Arkadaş Listem