Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

Görevi : Yabancı Diller Öğretimi,Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü / Bölüm Başkan Yardımcısı