Öğr. Gör. İlke Altınpulluk

Rektörlük / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi : Öğretim Elemanı