Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği

Görevi : Öğretim Üyesi