Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Üniversite Sıralamaları Ne Söyle(mez)r? Buz Dağının Görünen ve Görünmeyen Yüzü

Üniversite Sıralamaları Ne Söyle(mez)r? Buz Dağının Görünen ve Görünmeyen Yüzü Özet Üniversite sıralamaları, yükseköğretim paydaşları tarafından küresel çaptaki üniversitelerin göreli performanslarını kıyaslayabilmek için her yıl merakla beklenmektedir. Sıralamalara paydaşların göstermiş olduğu ilgi yeni sıralama kuruluşlarının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin akademik özelliklerinin nicelleştirildiği gösterge puanlarına dayandırılan sıralama sonuçlarının üniversitelerin akademik başarıları hakkında genel geçer bilgiler sağladığına inanılmaktadır. Bu nedenle sıralamaların yükseköğretim kurumlarını biçimlendirmekte, paydaşların kararlarını da derinden etkilemektedir. Dolayısıyla sıralamaların, yükseköğretim paydaşlarını nasıl şekillendirme(me)si gerektiği çeşitli perspektiflerden ele alınmalıdır. Bu çalışmada öncelikle sıralamaların metodolojik ve teorik temelleri ile birlikte performans ölçütleri değerlendirilmiştir. Daha sonra literatürde yer alan perspektifler işlevsel olarak incelenmiş, sıralamalara yönelik bakış açısını genişletmek için yeni perspektifler ortaya konmuştur. Sıralamaların eksik ve tutarsız yönleri yapılan analizlerle vurgulanmış, bu kuruluşların medya yoluyla oluşturduğu algının aksine paydaşların sıralama sonuçlarının doğrudan ya da dolaylı etkilerini, görünen ya da gösterilenlerin ötesinde değerlendirebilmeleri için buz dağının görünmeyen yüzüne dikkat çekilmiştir. Anahtar Sözcükler: Dünya Üniversite Sıralamaları, Sıralamalarda Yeni Perspektifler, Sıralamaların Etkileri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3050047 Saraç, B. & Erdoğan, B. Z. (2023). Üniversite Sıralamaları Ne Söyle(mez)r? Buz Dağının Görünen ve Görünmeyen Yüzü . Yükseköğretim Dergisi , 13 (2) , 257-271 . DOI: 10.53478/yuksekogretim.1274645 https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuksekogretim/issue/80067/1274645

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2023 - Tüma 2023 - (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı-üniar)

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2023 - Tüma 2023 - (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı-Üniar) https://www.uniar.net/_files/ugd/779fe1_9485b312238f4f8e93c478dd33852036.pdf “Bu araştırma, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır." Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory [ÜniAr] Dr. Engin KARADAĞ ve Dr. Cemil YÜCEL tarafından kurulmuştur. ÜniAr, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olup, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İki temel hedefimiz bulunmaktadır; ((i) öğrenci deneyimini zenginleştirerek üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve ii( ) stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamaktır. ÜniAr araştırmalarında herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek almamaktadır. TÜMA-2023’de 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47.761 öğrenciden kullanılabilir veri toplanmıştır. *Not 1: TÜMA'nın "Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu" izinleri üniversitelerin Etik Kurullarından alınmıştır. **Not 2: TÜMA-2023 2022-2023 öğretim yılı Güz dönemindeki yüz yüze öğretimden memnuniyeti içermektedir Kaynaklar https://www.uniar.net/_files/ugd/779fe1_9485b312238f4f8e93c478dd33852036.pdf  https://www.uniar.net/ Ek Kaynaklar https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/universite-ogrencilerinden-yok-e-yuksek-not.aspx

İller Arası Rekabet Endeksi 2021-2022 Raporu

Türkiye'nin en rekabetçi illeri Çalışma hayatı, sanayileşme, altyapı, ulaşım ve nüfus yoğunluğu gibi birçok yükü sırtlayan, Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul; Türkiye'nin en rekabetçi kenti olmaya devam ederken, Konya, bu alandaki gücünü artırdı.   İstanbul Üniversitesi (İÜ) Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından dördüncüsü hazırlanan ve 2021-2022 dönemi verilerinin kullanıldığı İller Arası Rekabet Endeksi açıklandı. Bir ana endeks ve 15 alt endeks (demografik, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim, sosyal yaşam, makroekonomi, dış ticaret-sanayi, finansal piyasalar, turizm, tarım, inovasyon, girişimcilik, yükseköğretim, teknolojik altyapı) kapsamında toplam 245 gösterge kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin en rekabetçi ili 74,05 endeks skoru ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 46,1 puanla Ankara ve 42,8 ile İzmir takip etti. Türkiye'nin en rekabetçi 3 kentinin, diğer raporlarda olduğu gibi sıralamalarını bu araştırmada da koruduğu gözlendi. Rekabet sıralamasında ilk 10'da yer alan diğer şehirler; Antalya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Konya, Muğla ve Adana olarak belirlendi. Adana 11'incilikten 10'unculuğa, Bursa 6'ncılıktan 5'inciliğe, Konya ise 10'unculuktan 8'inciliğe yükseldi. Listede Eskişehir ve Muğla gücünü korurken, Kocaeli 4'üncülükten 6'ncılığa geriledi. - Endekste en çok yükselen illerin başında Adıyaman geldi Önceki dönemde ilk 10'da yer alan Tekirdağ 11'inci sıraya düşerken, 14 kent rekabet sıralamasındaki yerini korudu, 34 kent rekabet gücünü artırdı, 33 kentin ise rekabet gücü azaldı. Şırnak, Muş ve Hakkari ise rekabetçilik gücü en düşük iller arasında son sırada yer aldı. Endekste rekabetçilik gücü en çok artan illerin başında, listede 12 sıra yükselen Adıyaman geldi. Adıyaman, 62'nci sıradan 54'üncü basamağa yükseldi. Adıyaman'ı, 10'ar sıra yükselen Kahramanmaraş ve Kilis, gücünü 9 basamak artıran Sivas, 7 basamak yükseliş kaydeden Kayseri takip etti. Söz konusu verilerin 2021-2022 dönemini kapsadığı, araştırmanın depremden önce yapıldığı bildirildi. - 100 liralık verginin 45 lirası İstanbul'dan İller Arası Rekabet Endeksi verilerine göre, makroekonomi endeksinde de İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul, Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 49'unu, toplam ithalatın yüzde 59'unu gerçekleştirdi. Megakenti, bu alanda Ankara ve Kocaeli izledi. Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 45 lirası İstanbul'dan gelirken, Ankara 11 lira, İzmir ve Kocaeli ise 10 liralık vergi geliri ödedi. Bu gösterge açısından en düşük değeri alan iller Ardahan ve Bayburt olarak sıralandı. Ülkedeki sanayi işletmelerinin yüzde 29'u İstanbul'da bulunurken, İzmir, Ankara ve Bursa sanayinin en fazla yoğunlaştığı iller arasında yer aldı. Sanayi çalışanları açısından bakıldığında İstanbul'u, Bursa ve İzmir takip etti. - En çok ihracat yapan 1.000 firmadan 429'u İstanbul'da Araştırmaya göre, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 1.000 firmanın 429'u İstanbul'da yer alıyor. Bu firmaların yoğunlaştığı diğer iller arasında İzmir, Gaziantep, Kocaeli ve Bursa bulunuyor. Dış ticaret endeksinde İstanbul, İzmir ve Bursa, finansal piyasalar endeksinde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 3'te yer alıyor. Kişi başına düşen banka mevduatı incelendiğinde birinci olan Ankara'yı, İstanbul ve Muğla izliyor. Söz konusu göstergeye göre, Hakkari, son sırada bulunuyor. - Çocuk nüfus oranında Şanlıurfa, yaşlılarda Sinop ve Kastamonu öne çıktı Alt endeksler arasında yer alan demografik yapı endeksinde, İstanbul, Ankara ve Antalya ilk sıralarda yer alıyor. Hanehalkı ortalama büyüklüğü incelendiğinde, Şırnak, Şanlıurfa, Hakkari ve Batman, bir hanede ortalama 5 kişinin yaşadığı en kalabalık hanehalkının olduğu iller olarak belirlendi. Ortalama hanehalkının en düşük olduğu kentlerin başında 2,57 skoruyla Çanakkale geldi. En fazla çocuk nüfusa sahip iller arasında nüfusunun yüzde 39'u 14 yaş altı olan Şanlıurfa ilk sırada yer aldı. En az çocuk nüfusa sahip il ise yüzde 14,8 ile Edirne oldu. En yaşlı nüfusa sahip illerin başında, 65 yaş üstü sakinlerin oranı yüzde 20 olan Sinop ve Kastamonu geldi. Okuryazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile Antalya olurken, Mardin yüzde 93 ile son sırada yer aldı. Üniversite mezunu oranına bakıldığında ise yüzde 25 ile en yüksek orana sahip kent Ankara olurken, Ankara'yı, yüzde 22 ile İstanbul izledi. Bu alanda yüzde 10 ile son sırayı Şanlıurfa, Ağrı ve Muş paylaştı. - Ulaşımda İstanbul, eğitimde Burdur, tarımda Konya zirvede Araştırmaya göre, sağlık endeksinde İstanbul, Ankara ve Antalya ilk sırada yer alırken, 10 bin kişiye düşen yatak sayısında en yüksek değere sahip kent 53 yatakla Elazığ oldu. Elazığ'ı, 47 yatakla Bolu, Erzurum, Edirne ve Isparta takip etti. 10 bin kişiye düşen doktor sayısı Ankara'da 33, Edirne'de 30, Isparta'da ise 28 olarak kayıtlara geçti. Zirvede yer alan iller altyapı endeksinde İstanbul, Karaman ve Ankara, ulaşımda İstanbul, İzmir ve Kocaeli, eğitimde Burdur, Erzincan ve Amasya, sosyal yaşam endeksinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı. İlkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul oldu. En çok konut satılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlenirken, tarım endeksinde Konya, Şanlıurfa ve Aydın, organik tarımda Aydın, iyi tarım uygulamalarında Şanlıurfa, Adana ve Konya öne çıktı. - Turizmde Antalya, kişi başına düşen otomobil sayısında Ankara öne çıktı İller Arası Rekabet Endeksi'ne göre, inovasyon endeksinde İstanbul, Ankara ve Bursa ilk 3'te yer alırken, AR-GE birimi olan firmaların yüzde 31'i İstanbul'da bulunuyor. Bu oran Ankara, Kocaeli ve Bursa'da yüzde 10 olarak gerçekleşti. 28 ildeki firmaların AR-GE biriminin bulunmadığı belirlendi. Turizm endeksinde Antalya, İstanbul ve Muğla, girişimcilikte İstanbul, Ankara ve İzmir, yükseköğretim endeksinde Ankara, İstanbul ve Eskişehir, teknolojik altyapıda İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. Ankara, 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısında 290 adetle birinci, Antalya ve Muğla ise 223'er adet ile ikinci sırada kendine yer buldu. Bu göstergenin en düşük olduğu illerin başında 8 adetle Hakkari, 10 adetle Şırnak geldi.   Rapora ulaşmak için: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=iller-arasi-rekabet-endeksi-2023.pdf

2023 Yılı “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” Açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması yeni dönem verileri ile güncellenerek yayınlanmıştır. “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasının amacı, üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanımaktadır. Bu bağlamda  ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.   Rapor: https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-universitelerin-alan-bazli-yetkinlik-analizi/universitelerin-alan-bazli-yetkinlik-raporu  https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/2023-yili-universitelerin-alan-bazinda-yetkinlik-analizi-aciklandi https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-universitelerin-alan-bazli-yetkinlik-analizi

“Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)”ne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de Yayımlandı Paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz koordinasyonu ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)”ne ilişkin 2022/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 5 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 
www.cbfo.gov.tr