Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2022 - Tüma 2022 - (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı)

Bu araştırma, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.” Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory [ÜniAr] Dr. Engin KARADAĞ ve Dr. Cemil YÜCEL tarafından kurulmuştur. ÜniAr, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olup, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İki temel hedefimiz bulunmaktadır; (i) öğrenci deneyimini zenginleştirerek üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve (ii) stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamaktır. ÜniAr araştırmalarında herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek almamaktadır. TÜMA-2022’de 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 199 üniversitede öğrenim gören 47.682 öğrenciden kullanılabilir veri toplanmıştır. TÜMA'nın "Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu" izinleri üniversitelerin Etik Kurullarından alınmıştır. Kaynak: https://www.uniar.net/tuma Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında tekrarlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nın temel amacı üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda şehirleri sıralamaktır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Araştırma için herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.​ Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması - 2022 (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Kaynak: https://www.uniar.net/odus

Yükseköğretimde Kaliteyi Sayılarla Ölçme Yanılgısı

Sayılabilen her şey önemli değildir, ve önemli olan her şey sayılamayabilir.                                                                                      — William Bruce Cameron, 1963 Yükseköğretimde Kaliteyi Sayılarla Ölçme Yanılgısı https://sarkac.org/2022/04/yuksek-ogretimde-kaliteyi-sayilarla-olcme-yanilgisi/ Berlin’de döner satan bir büfenin tabelasında yazılmış kaliteyle ilgili bir söz dikkatimizi çekmişti: “Qualität ist nicht Zufall”- Kalite tesadüf değildir.  John Ruskin’e atfedilen bu ünlü sözün devamı da var:  “Kalite asla tesadüf değildir; her zaman akıllı çabaların sonucudur.” Dönerde kaliteyi tutturmak nasıl tesadüflere bağlı değilse yüksek öğretimde de değil. Hatta yüksek öğretimde kaliteyi tutturmak için daha da çok entellektüel çaba harcamak ve planlama yapmak gerekir. Çünkü kaliteli yüksek öğretim milyonlarca kişinin yaşamına dokunur. Bir ülkedeki insanların yaşam kalitesini ve o ülkenin rekabet edebilirliğini doğrudan etkiler. Bu bakımdan yüksek öğretimde kaliteyi tesadüflere bırakmak ve iyi sonuç vermediği bilinen reçeteleri uygulamak bir ülkenin geleceğini riske atmak anlamına gelir. ..... Berlin’deki “kalite asla tesadüf değildir” yazan büfede hiç döner yemediğimiz için dönerinin kalitesi konusunda bir şey diyemeyiz. Ama Türkiye’de yüksek öğretimde ve araştırma değerlendirmede kalite ölçümünün yıllardır neredeyse tamamen sayısal göstergelerle ölçülmeye çalışılmasının yol açtığı sonuçları ve “yan etkilerini” biliyoruz.[34] Artık bizim de sayıların diktatörlüğüne dayanan, kaliteyi ölçmeyen, herhangi bir etkisi olmayan gereksiz yayınları ödüllendiren mevcut kalite sistemini kullanmaya ivedilikle son vermemiz gerekiyor. Bu zamana kadar yaptığımız gibi niceliği ödüllendirerek niteliğin artmasını ümit etmeye[35] devam edersek sürekli hayal kırıklığına uğrayacağımız kesin. Paris Araştırma Değerlendirme Çağrısında[36] da vurgulandığı gibi, “değer verdiğimiz şeylerle değerlendirdiklerimizi aynı hizaya” getiren ve kaliteyi önceleyen bir araştırma değerlendirme sistemine bir an önce geçmemiz gerekiyor. Türkiye’de yapılan araştırmaların bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal etkilerini artırmaya değer veriyorsak o zaman sayılar yerine bu etkileri değerlendirmek zorundayız. Daha sağlıklı ve zengin bir ülkede yaşamak konusunda hemfikirsek başka da bir seçeneğimiz yok. https://sarkac.org/2022/04/yuksek-ogretimde-kaliteyi-sayilarla-olcme-yanilgisi/           Yazarlar Prof. Dr. Yaşar Tonta Kısa Özgeçmiş Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, kültürel miras ve bibliyometri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Geçmişte Prof. Tonta TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü (R&TO) Bilgi Yönetimi Komitesi’nin (BYK) seçilmiş başkanı ve BYK’nin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer Dizisinin yöneticisi, ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Avrupa Komisyonu (en son MedOANet ve PASTEUR4OA projeleri) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Çalışmaları çeşitli profesyonel dergilerde (örneğin, JASIST ve Journal of Informetrics) yayımlanmıştır. Prof. Tonta Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası adlı dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Halen Information Development ve LIBER Quarterly dergileri de dahil olmak üzere çeşitli dergilerin editoryal (danışma) kurullarında görev yapmaktadır. Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T) de dahil çeşitli derneklerin üyesidir ve IMCW, ICKM, ISSI ve ELPUB gibi çeşitli uluslararası konferansların Düzenleme ve Program Komitelerinde hizmet etmiştir. Prof. Tonta sekiz doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü almıştır (2010). Humboldt Üniversitesinde (Berlin, Almanya) konuk profesör olarak görev yapan Prof. Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu üyesidir. Kütüphanecilik ve Bilgi Araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde (doktora) tamamlamıştır. Daha fazla bilgi için Prof. Tonta’nın web sitesine bkz. (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html). Daha ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.            https://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/          Prof. Dr. Umut Al         Kısa Özgeçmiş         Umut Al doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2008      yılında “Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmasıyla almıştır. 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanını alan Dr. Al, 2018 yılında da profesörlük kadrosuna atanmıştır. 2018-2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini yürüten Dr. Al’ın araştırma konuları arasında bibliyometri, bilimsel iletişim ve araştırma değerlendirme gibi konular yer almaktadır. Lisans ve lisansüstü programlarda Akademik Yazma Becerileri, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Bilgi Danışmanlığı, Bilimsel İletişim gibi dersler vermektedir. https://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/   TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu Yayımladı Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlanan ve TÜBA tarafından yayımlanan Türkiye Bilim Raporu, bu alanda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor; Türkiye’deki üniversite ve akademisyenlerin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin önemli veriler sunuyor. TÜRKİYE BİLİM RAPORU  https://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/Bilim%20Raporu/Tu%CC%88rkiye%20Bilim%20Raporu.pdf "Yükseköğretimde yaşanan hızlı genişlemeye paralel olarak araştırmacıları doğrudan etkileyen düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. 2000 yılında doçentlik için yayın kriterleri belirlenmiştir. Doçentlik düzenlemesine göre, alana göre değişmekle beraber 2 ya da 3 adet SCI/SSCI/ AHCI yayın yapma şartı getirilmiştir. Bu düzenlemeyle, SCI/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayın sayıları artmıştır. Düzenlemeden etkilenen ve etkilenmeyen araştırmacılar için yaptığımız analize göre 3 yıllık pencerede söz konusu endekslerde araştırmacıların yaptığı yayın sayısı ortalama %28 artmıştır. SCI/SSCI/AHCI yayın sayılarındaki artış olumlu bir gelişmedir. Ancak, SCI/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yapılan yayınların kalite dağılımına bakıldığında etki puanı düşük dergilerde yığılma olduğu görülmüştür. Düzenlemelerin yanı sıra yapılan çalışmaların görünürlüğünü ve niteliğini artırmak amacıyla 1993 yılında UBYT programı başlatılmıştır. Bu program kapsamına sosyal bilimler 2006 yılında dahil edilmiştir. Sosyal bilimlere sonradan destek verilmesini kullanarak gerçekleştirdiğimiz farkların farkı analizinde UBYT programının saygın endekslerdeki yayın sayısını yüksek oranda artırdığı görülmüştür. Bu teşvik programı sonucunda da, 2000 yılındaki düzenlemeye benzer şekilde, yapılan çalışmalar daha çok etki puanı düşük dergilerde yoğunlaşmıştır. Nicelik bazlı destek ve ödül programları bilimsel üretimi desteklemektedir. Ancak, bu kriterlerde nitelik de göz önünde bulundurulmalıdır. Bilimsel yayınlarda kalite artışı araştırmacıların çalışma ortamlarının ve haklarının iyileştirilmesi, daha fazla araştırma kaynağı sağlanması, ders yüklerinin makul düzeylerde tutulması yoluyla gerçekleştirilebilir." https://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/Bilim%20Raporu/Tu%CC%88rkiye%20Bilim%20Raporu.pdf

Sosyal Bilimlere Talep Düşüyor Mu? (Analiz)

"Üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2021 yılı yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, son yıllarda var olan bazı sonuçların biraz daha ağırlaşarak devam ettiğini söylemek kabaca ilk değerlendirme ifadesi olarak söylenebilir. Fizik, kimya, matematik gibi temel bilimler yanında son yıllarda kontenjanlar azaltılmış olmakla birlikte sosyal bilimler alanlarında da kontenjanların dolmadığını, hatta Anadolu’da çok sayıda bölüme ya hiç yerleştirme olmadığını ya da bir ila beş arasında değişen sayılarda öğrenci tercihleri olduğunu gördük". http://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2021/09/sosyal-bilimlere-talep-dusuyor-mu/ http://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2021/09/sosyal-bilimlere-talep-dusuyor-mu/ http://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2021/01/sosyal-bilim-ogretiminde-yeni-bir-mimari-ihtiyaci/ http://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2021/04/isletmecilik-ve-iktisat-ogretiminin-insanligi-yoran-sonuclarindan-memnun-muyuz/  https://www.osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html https://www.osym.gov.tr/TR,21336/2021-yks-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-01102021.html https://www.osym.gov.tr/TR,21383/2021-yks-ikinci-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-22102021.html Prof. Dr. Ömer Torlak Hakkında "1961 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. 1984 yılında yüksek lisans ve 1991 yılında doktora derecelerini pazarlama alanında İstanbul Üniversitesi’nden aldı. 1996 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 1996 yılından itibaren Kırıkkale, Eskişehir Osmangazi ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinde görev yaptı. KTO Karatay Üniversitesi’nde rektörlük ve  Rekabet Kurumunda başkanlık görevlerinde bulundu. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği de yapan Torlak, pazarlama ahlakı, pazarlama tarihi, tüketim kültürü, tüketici davranışları ve pazarlama araştırmaları alanlarında çalışmalarını sürdürmekte ve halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde çalışmaktadır." http://tubis.ticaret.edu.tr/_Adek/CV/CV.aspx?x=otorlak%40ticaret.edu.tr https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/omer-torlak-pdf  

Meslek Yüksekokullarını Anlama Kılavuzu

Özet   Bu araştırma kapsamında meslek yüksekokullarının sorun alanlarını ve iyileştirmeye yönelik yapılabilecek eylemleri tespit etmek için meslek yüksekokulları çalışanları ile sektör temsilcilerine yönelik bir saha tarama çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın anket çalışmasına 13.501 meslek yüksekokulu çalışanı ve 167 endüstriyel sektör temsilcisi katılmıştır. Anketten elde edilen verilerin değerlendirilmesi için faktör analizleri yapılmış ve endeksler oluşturulmuştur. Araştırmada meslek yüksekokullarının, sektörle karşılıklı ilişkilerinin sınırlı olması, alanlarına uygun olan yerlerde açılmaması, sosyal imkânların sınırlı olması ve bazı önlisans programlarının iş hayatında karşılığının olmaması bulgu olarak öne çıkan başlıca sorunlardır. Belirlenen bu temel sorunların çözümüne yönelik yapı ile eğitim ve öğretime ilişkin iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Bu çerçevede, meslek yüksekokullarının kurumsal mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak işyeri eğitiminin artırılması; makine-teçhizat ve donanımının güçlendirilmesi ve kontenjanlar belirlenirken istihdam talep projeksiyonlarının dikkate alınması gerekmektedir. Eğitim ve öğretime ilişkin ise mesleki beceri ve yetkinliklerin öğrencilere kazandırılması için eğitim süresinin uzatılması ve bu okullara kayıt yaptıran genel lise mezunlarının temel mesleki becerilerini artırmaya yönelik hazırlık sınıfı konulması önerileri öne çıkmıştır.   Anahtar Sözcükler: Meslek yüksekokulu, mesleki eğitim, nitelikli insan gücü, üniversite-sanayi işbirliği http://www.yuksekogretim.org/ozet_2020003008.asp http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2020003/YOD_2020003008.pdf 1 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN "YÜKSEKÖĞRETİMDEN ENDÜSTRİYE:NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ" ÇALIŞTAYI SUNUMLARI https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/meslek https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/meslek_yuksekokullari_anket_sonuclari.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/01_Mehmet_Ordukaya.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/02_Ahmet_Saygin_Baban.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/03_Bilge_Demir.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/04_Soner_Erkek.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/05_Asl%C4%B1_Gunay.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/02_Ogrenciler_Calisma_Grubu.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/04_Ogretim_elemani_grubu.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/03_Bilgehan_Gulcan.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/05_Mehmet_Saribiyik.pdf https://www.trthaber.com/haber/egitim/yokten-universite-ile-sanayi-arasindaki-bagi-guclendiren-proje-443020.html https://haber.sakarya.edu.tr/3-1-egitim-modeli-turkiye-gundeminde-h60505.html https://haber.sakarya.edu.tr/31-egitim-modeli-isvet2017de-anlatildi-h74334.html https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bu-okulun-mezunlari-issiz-kalmiyor-/637751 https://www.ntv.com.tr/egitim/3-tip-yeni-universite-modeli-geliyor,HN05H3mW1UiLABZt3a1SLQ   YÖK’TE, “YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ (11 KASIM 2021) https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yuksekogretim-mesleki-egitim-calistayi-duzenlendi.aspx https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/2021-2022-akademik-yili-acilis-toreni-gerceklestirildi.aspx https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-40-yasina-yeni-vizyonuyla-giriyor.aspx