Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Meslek Yüksekokullarını Anlama Kılavuzu

Özet   Bu araştırma kapsamında meslek yüksekokullarının sorun alanlarını ve iyileştirmeye yönelik yapılabilecek eylemleri tespit etmek için meslek yüksekokulları çalışanları ile sektör temsilcilerine yönelik bir saha tarama çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın anket çalışmasına 13.501 meslek yüksekokulu çalışanı ve 167 endüstriyel sektör temsilcisi katılmıştır. Anketten elde edilen verilerin değerlendirilmesi için faktör analizleri yapılmış ve endeksler oluşturulmuştur. Araştırmada meslek yüksekokullarının, sektörle karşılıklı ilişkilerinin sınırlı olması, alanlarına uygun olan yerlerde açılmaması, sosyal imkânların sınırlı olması ve bazı önlisans programlarının iş hayatında karşılığının olmaması bulgu olarak öne çıkan başlıca sorunlardır. Belirlenen bu temel sorunların çözümüne yönelik yapı ile eğitim ve öğretime ilişkin iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Bu çerçevede, meslek yüksekokullarının kurumsal mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak işyeri eğitiminin artırılması; makine-teçhizat ve donanımının güçlendirilmesi ve kontenjanlar belirlenirken istihdam talep projeksiyonlarının dikkate alınması gerekmektedir. Eğitim ve öğretime ilişkin ise mesleki beceri ve yetkinliklerin öğrencilere kazandırılması için eğitim süresinin uzatılması ve bu okullara kayıt yaptıran genel lise mezunlarının temel mesleki becerilerini artırmaya yönelik hazırlık sınıfı konulması önerileri öne çıkmıştır.   Anahtar Sözcükler: Meslek yüksekokulu, mesleki eğitim, nitelikli insan gücü, üniversite-sanayi işbirliği http://www.yuksekogretim.org/ozet_2020003008.asp http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2020003/YOD_2020003008.pdf 1 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN "YÜKSEKÖĞRETİMDEN ENDÜSTRİYE:NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ" ÇALIŞTAYI SUNUMLARI https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/meslek https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/meslek_yuksekokullari_anket_sonuclari.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/01_Mehmet_Ordukaya.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/02_Ahmet_Saygin_Baban.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/03_Bilge_Demir.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/04_Soner_Erkek.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/05_Asl%C4%B1_Gunay.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/02_Ogrenciler_Calisma_Grubu.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/04_Ogretim_elemani_grubu.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/03_Bilgehan_Gulcan.pdf https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Meslek-Yuksekokullar%C4%B1/05_Mehmet_Saribiyik.pdf https://www.trthaber.com/haber/egitim/yokten-universite-ile-sanayi-arasindaki-bagi-guclendiren-proje-443020.html https://haber.sakarya.edu.tr/3-1-egitim-modeli-turkiye-gundeminde-h60505.html https://haber.sakarya.edu.tr/31-egitim-modeli-isvet2017de-anlatildi-h74334.html https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bu-okulun-mezunlari-issiz-kalmiyor-/637751 https://www.ntv.com.tr/egitim/3-tip-yeni-universite-modeli-geliyor,HN05H3mW1UiLABZt3a1SLQ   YÖK’TE, “YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ (11 KASIM 2021) https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yuksekogretim-mesleki-egitim-calistayi-duzenlendi.aspx https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/2021-2022-akademik-yili-acilis-toreni-gerceklestirildi.aspx https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-40-yasina-yeni-vizyonuyla-giriyor.aspx  

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (Tüma) 2021

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.    TÜMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini bize sunmaktadır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. https://www.uniar.net/tuma   https://f903aba4-e11a-4804-93a8-aa17928bdbe0.filesusr.com/ugd/779fe1_7a803500980d44d4a9ee9017fb3d7503.pdf   https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/universite-ogrencilerinden-yok-e-yuksek-not.aspx

TÜBA “Türkiye Bilim Raporu“nu Yayımladı

TÜBA “Türkiye Bilim Raporu"nu Yayımladı Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlanan ve TÜBA tarafından yayımlanan Türkiye Bilim Raporu, bu alanda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor; Türkiye’deki üniversite ve akademisyenlerin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin önemli veriler sunuyor. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Türkiye’nin bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi, bilim insanlarımızın niteliğinin artırılması ve uluslararası akademi arenasında ülkemizin konumunun iyileştirilmesi, sorunların doğru tespiti ve doğru yol haritası oluşturmak ile mümkün olacak.” Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlanan “Türkiye Bilim Raporu” Türkiye’deki bilimsel ve akademik durumun fotoğrafının çekilmesi anlamında çok önemli olduğunu vurgulayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yükseköğretim politikalarının doğru ve yerinde belirlenmesi için durum tespitinin çok boyutlu olarak yapılması şart olduğunu kaydetti. http://www.tuba.gov.tr/tr/haberler/akademiden-haberler/tuba-turkiye-bilim-raporunu-yayimladi http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/Bilim%20Raporu/Tu%CC%88rkiye%20Bilim%20Raporu.pdf  

Yükseköğretim İstihdam Endeksi ve Üni-veri

CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi Ülkemizde belli kuruluşlara bağlı olarak yayınlanan bazı sıralamalar da bulunuyor, ancak bu araştırmaları yapan kurumların aynı zamanda sıralamada rekabet ediyor oluşu ve uluslararası sıralamalarla pek uyuşmaması objektiflik noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup akademisyenin bir araya gelerek oluşturduğu bağımsız bir dernek olan Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği uzun suren araştırmalar, mezun geri bildirimleri, istihdam, eğitim kalitesi vb. birçok temel göstergeyi baz alan bir araştırma yaparak Yükseköğretim İstihdam Endeksi CALIBRE’yi yayınladı. https://calibre.kyyd.org.tr/ https://calibre.kyyd.org.tr/rapor.aspx https://www.memurlar.net/haber/919567/mezunlari-en-kolay-is-bulabilen-ilk-30-universite.html Üni-Veri, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan ulusal bir araştırmadır. Başta üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin, üniversitelerde eğitimine devam eden veya yeni mezun gençlerimizin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir. Üni-Veri, Yükseköğretim Kurumundan alınan mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle hazırlanmıştır. https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-insan-kaynaklari-ofisi-uni-veri-sonuclarini-acikladi/1927758 https://www.trthaber.com/haber/egitim/insan-kaynaklari-ofisinden-universite-adaylarina-uni-veri-hizmeti-505961.html

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (Üniar) Araştırmaları: Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (Tüma) ve Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (Ödüş) Araştırması

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır. TÜMA öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini bize sunmaktadır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Araştırma için herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır. https://www.uniar.net/tuma https://f903aba4-e11a-4804-93a8-aa17928bdbe0.filesusr.com/ugd/779fe1_673141f15a3c480d9a3266a0c4cb1067.pdf Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında tekrarlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nın temel amacı üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda şehirleri sıralamaktır. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Araştırma için herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.​ https://www.uniar.net/odus https://f903aba4-e11a-4804-93a8-aa17928bdbe0.filesusr.com/ugd/779fe1_1a79aa7ad5a64a2aa81f732d1ad092b0.pdf