Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Üniversite ve Bilim İnsanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'ın Yükseköğretim Dergisinde (Journal of Higher Education) Yayımlanan "Üniversite ve Bilim İnsanı" Başlıklı Makalesinin Linki Aşağıdadır. Okunmaya ve Üzerinde Düşünmeye Değer Bir Makale Niteliği Taşıyan Bu Çalışmanın, Türk Yükseköğretimine ve Bilim İnsanlarına Faydalı Olması Temennisiyle... http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2014002/YOD_2014002002.pdf  http://www.yuksekogretim.org/ozet_2014002002.asp http://www.yuksekogretim.org/index.asp

Literatür Boşluk Kabul Eder Mi?

Literatür boşluk kabul eder mi? sorusuna verdiğim "hayır" yanıtı beni bu linke tıkladığınızda http://dergipark.gov.tr/download/article-file/527937 karşınıza çıkacak olan makaleyi yazmaya yöneltti. Özet olarak makale, Türkiye özelindeki olay çalışması metodolojisi bazlı yarı-güçlü formda etkin piyasalar hipotezi literatüründeki önemli bir boşluğu doldurma noktasında atılmış kayda değer bir bilimsel çalışma niteliği taşımaktadır. Çalışma neticesinde ulaşılan sonuçların ve bu sonuçlara dayanılarak ortaya konulan önerilerin sözü edilen alanda bilimsel bir ürün ortaya koymayı planlayan araştırmacılar açısından önem taşıyabileceği ve çalışmanın temel bir referans kaynağı olma işlevi görebileceği umut edilmektedir. Borsa İstanbul (BIST) Pay (Hisse Senedi) Piyasası için yarı-güçlü formda etkin piyasalar hipotezinin geçerli olup olmadığının olay çalışması metodolojisinin (event study methodology) kullanılması suretiyle test edildiği bilimsel/akademik araştırmaların literatür taraması yöntemiyle eleştirel bir açıdan olabildiğince çok boyutlu olarak incelenmesinin amaçlandığı ve 2002-2017/9 dönemindeki 63 adet araştırmanın örneklem olarak kullanıldığı bu çalışmanın, ilerleyen dönemlerde sözü edilen alanda bilimsel bir ürün ortayı koymayı planlayan araştırmacılar açısından önem taşıyabileceği ve de benzer mahiyette bir çalışmanın Türkiye literatüründe/yazınında henüz olmayışı, buna bağlı olarak da literatürde doldurulması gereken bir boşluğun olması dolayısıyla, öncü ve özgün bir niteliğe sahip olabileceği umudundan hareketle literatüre bir nebze de olsa katkı sunabileceği, düşünülmektedir. Bu vesileyle, makalemi yayımlama fırsatını bana sunan İşletme Bilimi Dergisi'ne, derginin editörlerine ve makalenin nihai halini almasına katkı veren makale hakemlerine teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek isterim. Tabi ki en büyük teşekkürün, başta babam ve annem olmak üzere, mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Dumlupınar Üniversitesi ailesine olduğunu, özellikle vurgulamak isterim. İlgilenenlere faydalı olması temennisiyle...     Makaleye Ulaşılabilecek Linkler http://dergipark.gov.tr/download/article-file/527937 http://dergipark.gov.tr/jobs/issue/38964/363286 İşletme Bilimi Dergisi http://dergipark.gov.tr/jobs

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisinde 1 Yıl Önce Yayımlanan Makalemiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisinde 1 Yıl Önce Yayımlanan Makalemiz   1963 yılında kurulmuş olan ve 55 yıldır yayın hayatını kesintisiz olarak sürdüren ayrıca Ulakbim TR Dizin, EconLit, ProQuest ve EBSCOhost gibi alan endeksleri veri tabanlarında taranmakta olan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olan Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisinin Ağustos 2017 sayısında yayımlanan makalemiz.   Bu vesileyle ilk makalemi kaleme alıp yayımlama noktasında bana cesaret veren, yardımlarını ve engin bilgi birikimini benden esirgemeyen sayın Prof. Dr. Mustafa Mesut KAYALI hocama teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek isterim.   Meraklıları için ilgili makaleye ulaşılabilecek linkler.  http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/152820006549_2.pdf http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/sayi/630 http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS&ts=1534069767&keyword=KAYALI%2C%20Mustafa%20Mesut&s_f=3&page=1&detailed=1  

Yanlış Hesap Bağdat‘tan Döner veya Yanlış Karar Danıştay‘dan Döner

Başlıkta da belirtildiği gibi "yanlış hesap Bağdat'tan döner" veya "yanlış karar Danıştay'dan döner" 29 Temmuz 2018 tarihinde basında "Danıştay'dan hesap işletim ücreti kararı" şeklinde haberlerin yer aldığını pek çok kişi görmüş olsa gerek. Haberin özeti şu; "Danıştay 15.Dairesi, bankaların hesap işletim ücreti almasını düzenleyen 'yönetmelik' hükmünü iptal etti, bu kararla beraber bankalar artık bireysel finansal tüketicilerden hesap işletim ücreti adı altında bir ücret talep edemeyecekleri gibi varsa geçmişe dönük 10 yıl içerisinde yaptıkları hesap işletim ücreti kesintilerini iade etme durumuyla karşı karşıya kalacaklar". Peki bu sürece nasıl gelindi hiç merak ettiniz mi? Haberde geçen "yönetmelik" nasıl hazırlandı? Türkiye'deki milyonlarca finansal tüketiciyi yani hepimizi son derece yakından ilgilendiren söz konusu "yönetmeliğin" nasıl bir süreçte hazırlandığını merak ediyorsanız aşağıdaki linke tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan makaleyi okumanızı tavsiye ederim.   Makaleye ulaşabileceğiniz linkler. http://dergipark.gov.tr/ssrj/issue/32264/339903 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370964   Konuya İlişkin Basında Çıkan Bazı Haberler https://www.businessht.com.tr/guncel/haber/2081362-danistay-in-hesap-isletim-ucreti-karari-ne-anlama-geliyor https://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/2090020-hesap-islem-ucreti-tarihe-karisiyor https://www.dunya.com/ekonomi/danistaydan-hesap-isletim-ucreti-karari-haberi-423786  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Bddk) Aslında Kimi Koruyor: Finansal Tüketicileri Mi? Yoksa Bankacılık Sektörünü mü?

Herhangi bir ticari bankadan bireysel kredi, tüketici kredisi kullanan bir finansal tüketici iseniz ve "tahsis ücreti" adı altında neden hala "dosya masrafı" ödediğinizi merak ediyorsanız, Finansal tüketicilerin korunmasına ilişkin 2014 yılındaki bankacılık ürün ve hizmet ücretleri düzenlemesi sürecinde finansal tüketicilerin çıkarlarının mı yoksa bankacılık sektörünün çıkarlarının mı ön planda tutulduğunu merak ediyorsanız, "Kuzunun kurda emanet edilmesi" metaforu için güzel ve gerçek bir örnek olarak, aşağıdaki linke tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan makaleyi okumanızı tavsiye ederim. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370964 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370964