Arş. Gör. Ramazan Doğanay

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Araştırma Görevlisi