Arş. Gör. Yusuf Doğan Ertaş

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Rekreasyon

Görevi : Araştırma Görevlisi