Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Yeni Türler - Van Gölü / Türkiye

- Van Gölü'nden toplanan örneklerin incelenmesi sonucu; Yeni Tür: Nitzschia anatoliensis Górecka, Gastinuae, Solak Solak, C.N., Gastinueau, G., Lemieux, C., Turmel, M., Gorecka, E., Trobajo, R., Rybak, M., Yılmaz, E., Witkowski, A. 2021. Nitzschia anatoliensis sp. nov., a cryptic diatom species from the highly alkaline Van Lake (Turkey). PeerJ 9: e12220

Yeni Türler - Salda Gölü / Burdur (Türkiye)

- Burdur İli'ndeki Salda Gölü'nden toplanan örneklerin incelenmesi sonucu; Yeni Tür: Achnanthidium anatolianum C.N.Solak, A.Z.Wojtal, S.Blanco, Peszek & M.Rybak Yeni Tür: Achnanthidium barlasii C.N.Solak, A.Z.Wojtal, S.Blanco, Peszek & M.Rybak Yeni Tür: Achnanthidium dumlupınarii C.N.Solak, A.Z.Wojtal, S.Blanco, Peszek & M.Rybak Solak, C.N., Wojtal, A.Z., Peszek, Ł., Rybak, M., Yilmaz, E., Gastineau, R., Blanco, S. 2022. Three new Achnanthidium (Bacillariophyceae) species from Lake Salda (Anatolia, Turkey), a deep soda lake. Plant Ecology and Evoluation 155(2): 221–235 https://doi.org/10.5091/plecevo.89304    

Yeni Tür - Korudere / Yalova (Türkiye)

- DPU-BAP bünyesinde desteklenen 2015-98 nolu proje kapsamında Saul BLANCO (Leon Üniversitesi-İSPANYA) ile birlikte Yalova İli'ndeki Korudere'den toplanan örneklerin incelenmesi sonucu; Yeni Tür: Nitzschia seblae C.N.Solak & S.Blanco Blanco, S., Solak, C.N. 2022. Contribution to the Diversity of World Bacillariaceae: Two New Nitzschia Taxa. Inland Water Biol (2022) https://doi.org/10.1134/S199508292202002X

Yeni Türler - Sakarbaşı Kaynağı (Sakarya Nehri-eskişehir)

- Neslihan ÖZDELİCE (İstanbul Üniversitesi-TÜRKİYE), Elif YILMAZ (Szczecin Üniversitesi-POLONYA), Turgay DURMUŞ (İstanbul Üniversitesi-TÜRKİYE) ve Saul BLANCO (Leon Üniversitesi-İSPANYA) ile birlikte Eskişehir İli Çifteler İlçesi'ndeki Sakarya Nehri kaynağı'ndan toplanan örneklerin incelenmesi sonucu; Yeni Tür: Cymbella yerlii C.N.Solak, S.Blanco & N.Balkis-Ozdelice Yeni Tür: Cymbella balkii C.N.Solak, S.Blanco & N.Balkis-Ozdelice Solak, C.N., Balkıs-Özdelice, N., Yılmaz, E., Durmuş, T., Blanco, S. 2021. Description of two new Cymbella (Bacillariophyta) species from Sakarbaşı spring,Turkey. Phytotaxa 484(2): 195-206  https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.484.2.4

Yeni Tür - Nar Gölü (Acıgöl) / Türkiye

- Mateusz RYBAK, Łukasz Peszek (Rzeszow Üniversitesi-POLONYA) ve Elif YILMAZ (Szczecin Üniversitesi-POLONYA) ile birlikte Nar Gölü (Acıgöl)'nden toplanan örneklerin incelenmesi sonucu; Yeni Tür: Craticula anatoliana C.N.Solak, M.Rybak & Peszek Solak, C.N., Rybak, M., Peszek, Ł., Yılmaz, E. 2020. Description of a new diatom (Bacillariophyta) species—Craticula anatoliana sp. nov.—and the first ultrastructure characteristic for Craticula vixvisibilis var. distinctior. Phytotaxa 372(3): 240-248. www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.472.3.2