Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

Görevi : Öğretim Üyesi-Tasavvuf Anabilim Dalı