Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Akademik Bilgi ve Bilimsel Akademik Faaliyetler

Çok güzel bir çalışma...Emeği geçenlere teşekkürler. Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebilme imkânın sunmakta.., http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/