Öğr. Gör. Ulaş Yabanova

Rektörlük / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi : Öğretim Elemanı