Tüm Bilgi Paylaşımlarım

Hizmet İçi Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Alanının Gelişimi

Teknolojideki baş döndürücü gelişim her alanda önemli etkiler yaratmaktadır. Mevcut bilgiler sürekli olarak değişmekte ve yetersiz kalmakta, her geçen gün ortaya çıkan yeni bilgiye uyum sağlayan işletmeler, bu gelişmelerden en iyi verimi alarak rekabetçi piyasa koşullarında bir adım öne geçmek istemektedirler. İşletmelerin büyük bir hızla değişen bilgiye uyum sağlamaları için kullandıkları en önemli araç, hiç kuşkusuz hizmet içi eğitimdir. Elbette teknolojideki bu gelişim, geleneksel olarak yapılan eğitimin yerini, teknoloji temelli eğitime bırakmasına neden olmaktadır. Bu sayede, hem işgörenin teknoloji okuryazarı olarak iş süreçlerinde değişen teknolojiye daha kolay uyum sağlaması, hem de geleneksel yöntemlere göre daha ekonomik ve etkili bir eğitim süreci ortaya çıkarabilmek amaçlanmaktadır. Elbette teknolojideki sürekli gelişim, teknoloji temelli eğitimde de sürekli değişime neden olmakta ve hangi teknolojilerin eğitim süreçlerinde daha etkili olabileceği ve bu teknolojinin en doğru nasıl kullanılacağı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlara bir çözüm olabileceği düşüncesiyle çalışmamızda, hizmet içi eğitim sürecinde başvurulan teknoloji uygulamalarına ve bunların etkilerine değinilecektir. Makalenin devamı için tıklayınız.

DPUHaber - Türkiye’nin En Büyük Akademik Portalı, DPUPortal Yayında Paylaşım

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Uzm. Ulaş Yabanova ve Uzm. İlke Altınpulluk koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında geliştirilen, alanında Türkiye’nin en büyük akademik portalı olma özelliğine sahip DPUPortal portal.dpu.edu.tr adresinde kullanıma açıldı.
haber.dpu.edu.tr

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi

ULEAD 2016 Yıllık Kongresi kapsamında bu yıl VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresini “Eğitimde Kalite Güvencesi: Politikalar & Yaklaşımlar” başlığı altında 13-15 Ekim tarihleri arasında Karadeniz’in incisi Rize ilimizde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz.  Kongre sunumları hakem ve değerlendirme süreçlerinin ardından kitap bölümlerinde ve çeşitli dergilerin özel sayılarında yayınlanacaktır. Yurt içi ve yurtdışından çağrılı konuşmacıların yanı sıra pek çok bilim insanının eğitimin temel alanlarında yaptığı araştırmaların paylaşılacağı bu kongremizin ülkemiz eğitim sisteminin gelişmesine ve sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne ışık tutması dileği ile kongreye vereceğiniz katkı ve katılımınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.   Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan V. &ULEAD Başkanı